ผลิตภัณฑ์ MDE

MDE จัดหามินิบาร์ของโรงแรมที่ปลอดภัยอย่างชาญฉลาดและสิ่งแวดล้อมเรากำลังสร้างมูลค่าให้กับพันธมิตรของเราและสังคม

บริษัท MDE

MDE ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โรงงานส่วนใหญ่ผลิตตู้เซฟในห้องพักของโรงแรมกล่องเก็บของที่ปลอดภัยตู้เซฟในบ้านและมินิบาร์ดูดซับของโรงแรม